Språk


                          


Vi i Foss barnehage har en egen språkstilling på 80%. Språk ansvarlig har et ekstra ansvar for språkopplæringen i Foss barnehage.

Språkansvarlig er opptatt av å bygge en god relasjon til det enkelte barnet. Barna blir oppfordret til å dele erfaringer, ideer og meninger. Språkansvarlig viser tydelig at hun er interesserte i å høre hva barnet har å si, lytter aktivt, og er til stede i øyeblikket. Samtidig som hun lytter, observerer hun hva barnet gjør og uttrykker gjennom kroppsspråket. Språkansvarlig viser interesse og engasjement ved å gi barna full oppmerksomhet og øyekontakt, samtidig som hun bekrefter barnets uttrykksmåte. 

Dette er et bevisst samspill fra språkansvarlig, fordi forskning viser at all invitasjon til barnet om å bruke språket kan engasjere barnet til å bruke språket mer, lære ord, begreper, og få nye kunnskaper og ny forståelse. Samtidig bruker hun et variert og rikt ordforråd sammen med barna i alle aktiviteter og samtaler.

Barn leker 70% av dagen, og leken i seg selv er spesielt med det å være barn. Leken har mange funksjoner. Derfor er leken en stor del av språkopplæringen i Foss barnehage. I lek med jevnaldrende er det viktig at barn kan utveksle tanker, ideer, og forhandle seg frem til en felles forståelse av leken. Uten et tilstrekkelig språk kan det være vanskelig for barna å delta aktivt i lek med andre barn. Når språkansvarlig bruker leken i språktimene øver hun sammen med barna på samspill, og lærer de begreper som kan være spesielt viktig for å kunne leke optimalt med andre barn. Å spille spill, leke med dukker, rolle-lek og regelleker er noe av det hun bruker mye tid på.

Vi i Foss barnehage er opptatt av at barna skal delta aktivt i sin egen hverdag, at de skal trives, ha det morsomt, og at alle skal ha gode venner de kan leke og kommunisere med. Derfor er arbeidet med språket noe av det aller viktigste vi jobber med.