Språk


                          


Foss barnehage har lang historie fra barnehagedrift i Lier kommune, blant annet som sykehusbarnehage for Drammen og Lier. Fra 2009 overtok Ulna-barnehagene driften av barnehagen. Vi har barn fra 0-5 år i til sammen 6 avdelinger. Barnehagen ligger fint til med store uteområder og nært til flotte friområder, ikke langt fra Lierbyen. I Foss barnehage er de fleste barna flerspråklige.

 
Ulna som drifter

Ulna har gjennom en strategisk kompetanseplan felles satsningsområder for alle sine barnehager. Vi skal ha fokus på «Se meg og vær der for meg» – som har som mål å skape felles forståelse for:

• Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehagen, fysisk og psykisk
• Omsorgsbegrepet
• Betydning av tilknytning
• Et godt psykososialt miljø

Hverdagen i Foss

Språk, vennskap og motorikk er områder som blir vektlagt i det daglige arbeidet, og som preger innholdet vi tilbyr barna.
På bakgrunn av spesielle behov for oppfølging av språkutvikling har vi ekstra midler til arbeid med dette. Det arbeides tilrettelagt i grupper i eget språkrom og det arbeides bevisst i hverdagssituasjoner gjennom dagen. Vi skal ha et tett og nært samarbeid med barnas familie for sammen å skape et godt og likeverdig hverdagstilbud for alle barn.

Utviklingsområder

Barnehagen vår skal være en psykisk helsefremmende arena. Derfor vil vi legge vi vekt på at barnet skal få en følelse av identitet og selvrespekt, mening i livet, mestring, tilhørighet, trygghet, deltakelse og fellesskap. Vi skal jobbe med å integrere arbeid med psykisk helse i det pedagogiske arbeidet.
I vår kompetanseplan skal det gå frem at alle ansatte vil få økt kompetanse i å se hele barnet og i å skape et helhetlig og utviklende læringsmiljø. Vi ønsker å øke vår kompetanse og bedre våre rutiner i første møte med foreldre til flerkulturelle barn.