VELKOMMEN TIL FOSS BARNEHAGE

Foss barnehage ble etablert i 1969 og har lang barnehagetradisjon i Lier Kommune.

Vi er en privat barnehage som eies og driftes av ULNA AS. Vi ligger i naturskjønne omgivelser like ved Lierbyen sentrum, og vi har store uteområder.
Latter og glede har en stor plass i vår hverdag!
 
Vi bruker det fine nærmiljøet vårt til turer med barna minst en gang i uken.

Alle avdelingene har tilgang til grov motorisk rom som brukes hver dag til aktiviteter. Vi har også et hvitt sanserom som vi bruker til avslapning med forskjellige lyseffekter og rolig musikk.
Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg fritt, oppleve mestring og bli trygg på seg selv. I vår barnehage blir alle sett.

Foss barnehage er så heldige å ha flere barn som har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk. Dette beriker miljøet. Vi administrerer et eget lite bibliotek i barnehagen hvor barna kan låne med seg bøker hjem på flere språk. På språkrommet vårt har vi aktiviteter med små grupper av gangen.

I Foss barnehage er vi også opptatt av et sunt kosthold. Et sunt kosthold er viktig for barns utvikling, konsentrasjon og trivsel. Vi serverer tre måltider hver dag med varmmat opptil tre dager i uken. 


Våre åpningstider:  06.45 - 16.45.
5 planleggingsdager i året.
Stengt uke 28, uke 29, julaften og nyttårsaften.

 

Ta gjerne kontakt eller kom på besøk hvis dere vil vite mer om oss.

ULNA AS

ULNA AS drifter i dag 17 barnehager i Norge samt flere barnehager i Sverige og en i Tyskland. ULNA står for:

Utvikling – Lek – Nærhet – Ansvar

Utvikling    Vi skal gi barna gode utviklingsmuligheter i lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. På denne måten  
                  skal det unike hos hvert enkelt barn få gode vekstvilkår. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene.

Lek            Vi anerkjenner leken som barnas viktigste læringsarena. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagens hverdag.

Nærhet     Barna skal oppleve fysisk og omsorgsfull nærhet i form av tilstedeværelse og anerkjennelse fra engasjerte voksne.

Ansvar      Vi skal gi barna ansvar for medvirkning i egen hverdag. Vi skal bidra til å ansvarlig gjøre barn til å uttrykke egne behov, grenser og følelser og lære de til  
                  å se andres behov, grenser og følelser.